F1 Kamratförening

Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar
litteratur om flyg och flygets historia.
Böcker kan lånas i en månad.
Lista över böcker (länk)

Vår bibliotikarie Tommy Jacobsson hälsar alla hjärtligt välkomna att låna en
bok.