F1 Kamratförening

Biblioteket

Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar
litteratur om flyg och flygets historia.
Böcker kan lånas i en månad.

Vår bibliotikarie Tommy Jacobsson hälsar alla hjärtligt välkomna att låna en bok.