F1 Kamratförening

Välkommen till F1 Flygteknikerförening

Föreningens mål
Att under sociala former tillvarataga och föra vidare den goda kamratandan som fortfarande finns hos före detta F1-tekniker. Låta minnen, från ett nedlagt förband, leva vidare om hur det var att arbeta med gårdagens flygteknik och system. Samt föra detta vidare till efterföljande inom vår yrkeskår. Att utbyta kunskaper och erfarenheter och att verka för utbildning inom flygteknik.

Medlemskap
För att kunna bli medlem krävs att Du tjänstgjort som flygtekniker på Kungl. Västmanlands flygflottilj, F1.
Tommy Jacobsson 070-5186666

Övning månsken
2019-09-14

Övning Månsken 2017