F1 Kamratförening

    NYHETER

    Höstresan med buss till Flygdagen på F 16 i Uppsala, samling Gula Villan kl.07.30 för avgång 08.00. Avresa F16 kl.16.00. Se ”Resor”