F1 Kamratförening

I Gula Villan är café-rörelsen normalt öppen varje torsdag förmiddag från kl 0900.
Priset för kaffe och smörgås är 20:-.
En del torsdagar är det i stället föredrag med ärtsoppa. Se föredrag.