F1 Kamratförening

GDPR

”the General Data Protection Regulation”, på svenska:
Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, E-postadress m m.
F1 Kamratförening för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om födelsedag, namn, postadress, telefonnummer, E-postadress), och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut medlemsblad, uppvakta jubilarer och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona används på föreningens hemsida utan namnuppgift. Observera att inga personnummer registreras.
Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.
Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Ove Berg.
Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas med ordföranden.
Medlemmarna informeras hur vi hanterar personuppgifterna genom denna sida. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.
Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde.
Medlem som ej betalt årsavgift enligt stadgarna avförs ur registret.